Het leven is opeens een stuk duurder geworden sinds je bent gaan studeren. Je dure kamer, studiefinanciering die je moet terugbetalen en dan komt daar ook nog is de zorgverzekering bij! Gelukkig kunnen de kosten van de zorgverzekering alles meevallen als je er slim mee omgaat! Lees deze tips van Goedkoopstezorgverzekering.nl voordat je zorgverzekeringen vergelijkt!

Is een zorgverzekering verplicht?

Voor elke Nederlandse ingezetene boven 18 jaar is het verplicht om over een eigen zorgverzekering te beschikken, dus ook Nederlandse studenten. Tot je 18e stond je gratis ingeschreven bij je ouders of verzorgers. Na je 18e moet er echter ook voor jouw zorgverzekering worden betaald. Je kunt, mits je ouders het er mee eens zijn, ingeschreven blijven staan op de polis van je ouders. In de meeste gevallen is dit echter onvoordelig omdat je ouders mogelijk over dekkingen beschikken die voor jou niet nuttig zijn.

Wat is de zorgverzekering?

Het is vaak dus verstandig zelf een zorgverzekering af te sluiten. Hierbij moet je minimaal een basisverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de meest voorkomende zorgkosten zoals huisartsbezoeken en ziekenhuisbezoeken. De dekkingen van de basisverzekering worden wettelijk vastgesteld en zijn zodoende bij elke zorgverzekeraar gelijk. Er zijn echter een aantal zorgkosten die niet worden gedekt door de basisverzekering. Denk aan tandartskosten, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Wil je wel verzekerd zijn voor deze kosten kun je er voor kiezen deze kosten aanvullend te verzekeren. Elke verzekeraar kan echter zelf de inhoud van deze aanvullende verzekeringen vaststellen.

Flink besparen: de zorgtoeslag

De zorgverzekering is vrij duur; je bent al snel 80 euro per maand of meer kwijt. Gelukkig kan vrijwel elke Nederlandse student aanspraak maken op zorgtoeslag. Afhankelijk van je inkomen krijg je zo een groot gedeelte van je betaalde premie weer terug.